چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١
اوقات شرعی
پیوندها
نهاد رهبری
پورتال امام خمینی
وزارت کشور
شورای اسلامی شهر بندرعباس
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1236
 بازدید امروز : 17
 کل بازدید : 54479
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.2031
مزایده ها

 
  عنوان مزایده :سازمان عمران شهردای بندرعباس به استناد بند 1 مصوبه شماره 94 مورخه 18/5/94 هیئت مدیره در نظر دارد مقداری آهن آلات اسقاطی و 2 دستگاه میکس اسقاطی و مازاد بر نیاز موجود در کارگاه 22 بهمن را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
  آگهي در محدوده :محلی - کشوری
  منتشر کننده :سازمان عمران شهردای بندرعباس
  بها سند :500/000 R
  طبقه بندی :- - - - -
  عنوان روزنامه :- - - - -
  تاريخ انتشار :94/11/12
  آخرين مهلت :94/11/26
  شماره صفحه روزنامه :- - - - -
  متن آگهي : آگهی مزایده عمومی سازمان عمران شهردای بندرعباس به استناد بند 1 مصوبه شماره 94 مورخه 18/5/94 هیئت مدیره در نظر دارد مقداری آهن آلات اسقاطی و 2 دستگاه میکس اسقاطی و مازاد بر نیاز موجود در کارگاه 22 بهمن را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی شرکت در مزایده می باشند می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 12/11/94 لغایت 24/11/94 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0109470655001 به نام درآمد سازمان عمران نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد مزایده و فرم تعهد خرید به نشانی بندرعباس:گلشهر جنوبی ، خیابان سمدو ، کوچه عدالت یک ، ساختمان حوزه معاونتها ، طبقه دوم ، امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری مراجعه نمایند. 1-مکان بازدید : بندرعباس ، چهار راه 22 بهمن ، اول خیابان ثارا.... ، اداره امور امانی 2- زمان بازدید : از تاریخ 10/11/94 به مدت 7 روزکاری به استثنای روزهای تعطیل از ساعت 7 صبح الی 14 ، 3- واریز مبلغ 5% از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده 0110191297001 نزد بانک ملی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معادل وجه مذکور با حداقل سه ماه اعتبار الزامی است.( چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمیباشد.) 4- سازمان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است. 5- هزینه کارشناسی و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده است.6- آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 26/11/94 و تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخه 27/11/94 در محل سازمان عمران شهرداری می باشد.7- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان عمران ضبط خواهد شد.8-مبلغ پیشنهادی باید مشخص ، معین و بدون ابهام و خط خوردگی ودر پاکات لاک و مهر شده باشد. 9- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری صرفا یک نوبت منتشر می شود.10- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران و مراکز استانها است.11- با تشخیص کمیسیون مزایده عندالزوم حضوری می باشد و حضور کلیه متقاضیان در روز بازگشایی پاکات الزامی بوده در صورت صلاحدید اعضا ، در جلسه حضور خواهند یافت. 12-پرداخت هرگونه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد. 13-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده قید گردیده است که متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و پیشنهاد خود را ضمیمه و تسلیم نمایند.

<< بازگشت به ليست مناقصات

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری بندرعباس می باشد

طراحی و پشتیبانی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بندرعباس