همزمان با رشد فعالیتهای اجرایی و تولیدی سازمان ، تشکیلات درونی سازمان نیز با توجه به گسترده شدن امور اجرایی و در نظر گرفت نیازها ، تغییرات روبه رشدی داشته است هم اکنون چارت سازمان متشکل از ۳ مدیریت اصلی شامل :

مدیر اداری مالی ، بازرگانی

مدیریت اجرا و نظارمدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی می باشد.

۱- مدیر اداری مالی ، بازرگانی

یکی از حوزه های مهم فعالیتی سازمان عمران مدیریت اداری مالی ، بازرگانی می‌باشد که  می‌توان به بخشی از فعالیتهای این حوزه بدین شرح اشاره نمود :

* نظارت کامل بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

* صدور دستورات لازم جهت هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

* نظارت در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم بودجه ، تفریغ بودجه ، اصلاح بودجه و غیره با توجه به مفاد مندرج در اساسنامه سازمان

* شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها و جلسات مختلف

* پیش بینی‌های لازم در جهت درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها ، طرح‌ها و برنامه‌ریزی آنها

* انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات ، روش ها ، آموزش پرسنل و تهیه وارائه گزارشات لازم به مقام مافوق به منظور طرح و مصوب نمودن آنها در جلسات شورا و هیئت مدیره سازمان

* سایر امور و ظائف محوله از طرف مقام مافوق

ضمناً زیرمجموعه‌های این مدیریت شامل : برنامه‌ریزی انفورماتیک ، کارشناسی بودجه ، اعتبارات و درآمد ، رئیس امور اداری ، مسئول کارگزینی ، مسئول دبیرخانه ، بایگانی اموراداری و کارگزینی ، رئیس امور مالی ، رئیس حسابداری ، رئیس واحد اجرائیات ، حسابدار مالی ، صنعتی ، جمعداری اموال ، مسئول تدارکات ، کارپرداز ، انباردار، مسئول امور فروش می‌باشند .

۲- مدیریت اجرا و نظارت :

مدیریت اجرا و نظارت با دارابودن بیشترین فعالیت اجرایی و بیشترین پرسنل تحت پوشش ، اداره اموراجرایی و فنی پروژه های سازمان را به عهده دارد که از چندین واحد مختلف تشکیل شده است و در ضمن مسئولیت اجرایی پروژه های عمرانی شامل تجهیز کارگاه ، انتصاب و چیدمان پرسنل اجرایی و فنی کارگاه ، برنامه ریزی جهت تهیه ماشین آلات ، مصالح و مواد اولیه جهت اجرای پروژه ها ، هماهنگی و  انتخاب و به کارگیری پیمانکاران و هدایت روند اجرایی پروژه از مواردی است که در قسمت اجرایی این مدیریت به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

بخشهایی این واحد عبارتند از :

واحد طرح و برنامه با زیر مجموعه (دفتر فنی ، اداره پیمان و کنترل پروژه) و واحد هماهنگی و نظارت، واحد نقشه برداری و واحد اجرایی با زیر مجموعه رئیس گروه اجرایی و سرپرستان کارگاههای اجرایی

واحد طرح و برنامه :

واحدی زیر مجموعه مدیریت اجرا و نظارت که رابط مابین کلیه پیمانکاران ، کارگاههای اجرایی ، کارخانه آسفالت سازمان با دستگاه نظارت و کارفرما جهت انجام کلیه مکاتبات و امور فنی اعم از  توافق نرخ و قرارداد ، صورت وضعیت ، صورتجلسه ، دستور کار و برنامه زمانبندی و کنترل پروژه و هر آنچه که در خصوص امور فنی و اجرای پروژه ها مورد نیاز است انجام وظیفه می نماید .

شرح وظایف قسمتهای مختلف واحد طرح و برنامه :

دفترفنی سازمان : شامل قسمتهای الف) دفتر فنی پروژه ب) واحد رسیدگی مجدد ج) واحد آسفالت

الف دفتر فنی پروژه ها :

۱- تهیه و پیگیری صورتجلسات

۲- تهیه و پیگیری صورت وضعیت ها

۳- تهیه و پیگیری صورت وضعیت تعدیل

۴- بازدید و کنترل دفاتر فنی

۵- بررسی روند و عملکرد پروژه ها و کنترل سود و زیان

۶- بررسی موضوع بهبود روشها

ب رسیدگی مجدد :

۱- بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران

۲- کنترل متره کارهای انجام گرفته

۳- بررسی و بالانس احجام پرداخت شده با تائید شده با کارفرما

ج امور آسفالت:

۱- تهیه کروکی ها

۲- صورتجلسات

۳- صورت وضعیت ها و پیگیری لازم جهت اخذ تائیدیه

۴- نظارت و کنترل بر کیفیت پخش و کیفیت آسفالت

 

اداره پیمان و امور قراردادها :

۱-آنالیز مورد نیاز جهت عقد قرارداد با کارفرما

۲- شرکت در جلسات توافق نرخ

۳- برگزاری کمیسیون های معاملات و عالی

۴- برگزاری مناقصات

۵- مباحث قراردادی با پیمانکارن

واحد هماهنگی و نظارت :

پیگیری و هماهنگی کلیه امور فنی ، اداری و مالی با حوزه معاونت و شهرداریها و شورای شهر  ( مصوبات ، اعتبارات ، قراردادها ، تحویل قطعی و موقت کلیه پروژه ها ، صورتجلسات  احجام پروژه ها ، صورت وضعیت اعم از آسفالت و غیره ، دریافت و ارسال اسناد و مدارک پروژه ها و .....

رئیس گروه اجرایی :

 رابط بین کارگاه و مدیریت اجرا و نظارت می باشد که وظیفه سرکشی و کنترل کارگاه ها و همچنین بررسی ،برنامه ریزی ، هماهنگی و سرعت بخشیدن به امور اجرایی را بر عهده دارد که این واحد به سه بخش تقسیم شده است .

الف روسای کارگاه ها            ب- واحد ماشین آلات             ج- واحد نقشه برداری

الف روسای کارگاه :

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است و دارای مدرک حداقل لیسانس که از طرف سازمان به عنوان نماینده تام الاختیار به کارفرما معرفی تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی نماید .

ب واحد ماشین آلات :

تهیه و چیدمان و برنامه ریزی و کنترل کلیه ماشین آلات در واحدهای مختلف سازمان بر عهده این واحد می باشد و همچنین بررسی و تهیه گزارشات هزینه ماشین آلات در این قسمت انجام می گیرد .

واحد نقشه برداری :

سرپرستی آن توسط فردی متخصص فنی و مجرب و آگاه و آشنا به امور نقشه برداری که کلیه  مسئولیت ها و کنترل و پیگیری مسائل فنی نقشه برداری به عهده این واحد است که خدمات آن به  شرح ذیل می باشد .

۱- برداشت اولیه و زمین طبیعی

۲- تحویل گرفتن بنچ مارک ها

۳- بررسی نقشه ها و تطابق آن با وضعیت موجود

۴- تهیه شناسنامه و گرفتن تائیدیه از نظارت

۵- پیاده کردن موقعیت نقاط در محل و تحویل آن

۶- کنترل عملیات اجرایی در طول اجرا

۷- تحویل سازه اجرا شده از واحد اجرا و تحویل آن به واحد نظارت

8- تهیه نقشه ازبیلت و محاسبه احجام عملیات خاکی

 همزمان با رشد فعالیتهای اجرایی و تولیدی سازمان ، تشکیلات درونی سازمان نیز با توجه به گسترده شدن امور اجرایی و در نظر گرفت نیازها ، تغییرات روبه رشدی داشته است هم اکنون چارت سازمان متشکل از ۳ مدیریت اصلی شامل :

مدیر اداری مالی ، بازرگانی

مدیریت اجرا و نظارمدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی می باشد.

۱- مدیر اداری مالی ، بازرگانی

یکی از حوزه های مهم فعالیتی سازمان عمران مدیریت اداری مالی ، بازرگانی می‌باشد که  می‌توان به بخشی از فعالیتهای این حوزه بدین شرح اشاره نمود :

* نظارت کامل بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

* صدور دستورات لازم جهت هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

* نظارت در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم بودجه ، تفریغ بودجه ، اصلاح بودجه و غیره با توجه به مفاد مندرج در اساسنامه سازمان

* شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها و جلسات مختلف

* پیش بینی‌های لازم در جهت درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها ، طرح‌ها و برنامه‌ریزی آنها

* انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات ، روش ها ، آموزش پرسنل و تهیه وارائه گزارشات لازم به مقام مافوق به منظور طرح و مصوب نمودن آنها در جلسات شورا و هیئت مدیره سازمان

* سایر امور و ظائف محوله از طرف مقام مافوق

ضمناً زیرمجموعه‌های این مدیریت شامل : برنامه‌ریزی انفورماتیک ، کارشناسی بودجه ، اعتبارات و درآمد ، رئیس امور اداری ، مسئول کارگزینی ، مسئول دبیرخانه ، بایگانی اموراداری و کارگزینی ، رئیس امور مالی ، رئیس حسابداری ، رئیس واحد اجرائیات ، حسابدار مالی ، صنعتی ، جمعداری اموال ، مسئول تدارکات ، کارپرداز ، انباردار، مسئول امور فروش می‌باشند .

۲- مدیریت اجرا و نظارت :

مدیریت اجرا و نظارت با دارابودن بیشترین فعالیت اجرایی و بیشترین پرسنل تحت پوشش ، اداره اموراجرایی و فنی پروژه های سازمان را به عهده دارد که از چندین واحد مختلف تشکیل شده است و در ضمن مسئولیت اجرایی پروژه های عمرانی شامل تجهیز کارگاه ، انتصاب و چیدمان پرسنل اجرایی و فنی کارگاه ، برنامه ریزی جهت تهیه ماشین آلات ، مصالح و مواد اولیه جهت اجرای پروژه ها ، هماهنگی و  انتخاب و به کارگیری پیمانکاران و هدایت روند اجرایی پروژه از مواردی است که در قسمت اجرایی این مدیریت به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

بخشهایی این واحد عبارتند از :

واحد طرح و برنامه با زیر مجموعه (دفتر فنی ، اداره پیمان و کنترل پروژه) و واحد هماهنگی و نظارت، واحد نقشه برداری و واحد اجرایی با زیر مجموعه رئیس گروه اجرایی و سرپرستان کارگاههای اجرایی

واحد طرح و برنامه :

واحدی زیر مجموعه مدیریت اجرا و نظارت که رابط مابین کلیه پیمانکاران ، کارگاههای اجرایی ، کارخانه آسفالت سازمان با دستگاه نظارت و کارفرما جهت انجام کلیه مکاتبات و امور فنی اعم از  توافق نرخ و قرارداد ، صورت وضعیت ، صورتجلسه ، دستور کار و برنامه زمانبندی و کنترل پروژه و هر آنچه که در خصوص امور فنی و اجرای پروژه ها مورد نیاز است انجام وظیفه می نماید .

شرح وظایف قسمتهای مختلف واحد طرح و برنامه :

دفترفنی سازمان : شامل قسمتهای الف) دفتر فنی پروژه ب) واحد رسیدگی مجدد ج) واحد آسفالت

الف دفتر فنی پروژه ها :

۱- تهیه و پیگیری صورتجلسات

۲- تهیه و پیگیری صورت وضعیت ها

۳- تهیه و پیگیری صورت وضعیت تعدیل

۴- بازدید و کنترل دفاتر فنی

۵- بررسی روند و عملکرد پروژه ها و کنترل سود و زیان

۶- بررسی موضوع بهبود روشها

ب رسیدگی مجدد :

۱- بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران

۲- کنترل متره کارهای انجام گرفته

۳- بررسی و بالانس احجام پرداخت شده با تائید شده با کارفرما

ج امور آسفالت:

۱- تهیه کروکی ها

۲- صورتجلسات

۳- صورت وضعیت ها و پیگیری لازم جهت اخذ تائیدیه

۴- نظارت و کنترل بر کیفیت پخش و کیفیت آسفالت

 

اداره پیمان و امور قراردادها :

۱-آنالیز مورد نیاز جهت عقد قرارداد با کارفرما

۲- شرکت در جلسات توافق نرخ

۳- برگزاری کمیسیون های معاملات و عالی

۴- برگزاری مناقصات

۵- مباحث قراردادی با پیمانکارن

واحد هماهنگی و نظارت :

پیگیری و هماهنگی کلیه امور فنی ، اداری و مالی با حوزه معاونت و شهرداریها و شورای شهر  ( مصوبات ، اعتبارات ، قراردادها ، تحویل قطعی و موقت کلیه پروژه ها ، صورتجلسات  احجام پروژه ها ، صورت وضعیت اعم از آسفالت و غیره ، دریافت و ارسال اسناد و مدارک پروژه ها و .....

رئیس گروه اجرایی :

 رابط بین کارگاه و مدیریت اجرا و نظارت می باشد که وظیفه سرکشی و کنترل کارگاه ها و همچنین بررسی ،برنامه ریزی ، هماهنگی و سرعت بخشیدن به امور اجرایی را بر عهده دارد که این واحد به سه بخش تقسیم شده است .

الف روسای کارگاه ها            ب- واحد ماشین آلات             ج- واحد نقشه برداری

الف روسای کارگاه :

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است و دارای مدرک حداقل لیسانس که از طرف سازمان به عنوان نماینده تام الاختیار به کارفرما معرفی تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی نماید .

ب واحد ماشین آلات :

تهیه و چیدمان و برنامه ریزی و کنترل کلیه ماشین آلات در واحدهای مختلف سازمان بر عهده این واحد می باشد و همچنین بررسی و تهیه گزارشات هزینه ماشین آلات در این قسمت انجام می گیرد .

واحد نقشه برداری :

سرپرستی آن توسط فردی متخصص فنی و مجرب و آگاه و آشنا به امور نقشه برداری که کلیه  مسئولیت ها و کنترل و پیگیری مسائل فنی نقشه برداری به عهده این واحد است که خدمات آن به  شرح ذیل می باشد .

۱- برداشت اولیه و زمین طبیعی

۲- تحویل گرفتن بنچ مارک ها

۳- بررسی نقشه ها و تطابق آن با وضعیت موجود

۴- تهیه شناسنامه و گرفتن تائیدیه از نظارت

۵- پیاده کردن موقعیت نقاط در محل و تحویل آن

۶- کنترل عملیات اجرایی در طول اجرا

۷- تحویل سازه اجرا شده از واحد اجرا و تحویل آن به واحد نظارت

8- تهیه نقشه ازبیلت و محاسبه احجام عملیات خاکی