تلفن : 07633625052 - 07633625053

 

 

فکس :                      07633625023

 

 

کد پستی :                  7916816795

 

omran.bandarabbas.ir@gmail.com   

 

 

بندرعباس.خیابان فجر.کوچه عدالت1.ساختمان حوزه معاونت ها. طبقه اول.سازمان عمران شهرداری